Proyecto Cofinanciado por Feder

PROYECTO COFINANCIADO

Productos alimentarios galegos de calidad diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internalización
PROGRAMA CONECTA PEME 2014

PROGRAMA CONECTA PEME 2014:

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013.
Ayuda concedida: 81.729,55 €

Dirección General de Política Regional (Comisión Europea)Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda)


SENIORPLUS. Tecnoloxías emerxentes aplicadas ao desenvolvemento de produtos alimenticios saudables de alto valor engadido elaborados con ingredientes funcionais e orientados a sectores da poboación con necesidades especiais (terceira idade e persoas con alerxias e intolerancias alimentarias.

OT 1. “Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade”

SENIORPLUS: O emprego de tecnoloxías emerxentes e nanotecnoloxía aplicada para desenvolver alimentos saudables, de alto valor engadido e de calidade diferenciada, pero a súa vez idóneos polo seu valor nutricional para sectores da poboación con requirimentos especiais, principalmente terceira idade e persoas adultas con alerxias e intolerancias alimentarias. A introdución da nanotecnoloxía e de determinadas tecnoloxías emerxentes como as altas presións nos procesos alimentarios garantirá unha maior aceptación, vida útil e seguridade alimentaria dos produtos, así como tamén a sustentabilidade dos procesos.

Axuda concedida: 72,014,25 €

«Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación».


Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, programa operativo Feder Galicia 2014-2020

logo-UE

Como apoio ao proceso de internacionalización, “(nome empresa),” ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape  cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3.

Conseguir un tecido empresarial mais competitivo. Unha maneira de facer Europa.

O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.


Certificados de calidad
Reconocimientos